Wycena grafiki komputerowej

Na podstawie wypełnionego briefu poznamy Państwa oczekiwania względem wykonania grafiki reklamowej

  • Brief grafiki

Brief grafika

Adres email:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Cel projektu? Do czego ma być wykorzystana grafika i czemu ma służyć?

Najważniejsze fakty o firmie - pomoże nam to poznać i zrozumieć jej markę:

Grupa docelowa - kto będzie odbiorcą grafiki/ilustracji?

Kilka informacji o konkurencyjnych firmach. Warto sprawdzić jakich praktyk używa konkurencja:

Państwa sugestie, które nie znalazły się na liście pytań?

Termin wykonania gotowych grafik?

Faktura VAT:

Polityka prywatności