Wycena identyfikacji wizualnej

Każda szanująca się firma powinna zadbać o swój wizerunek, który pomoże zapamiętać markę firmy. Zapraszamy do wypełnienia briefu dla identyfikacji wizulanej firmy lub socilamedia.

  • Przedstaw informacje o firmie

Identyfikacja wizualna

Adres e-mail:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Adres obecnej strony www:

Czy posiadają Państwo logo?

Branża:

Oferowane produkty/usługi:

Opis rynku i firm konkurencyjnych:

Pozycja firmy na rynku:

Mocne i słabe strony na tle konkurencji:

Zasięg działalności:

Hasło firmy, tag line, podpis pod logo:

Kolory przeważające w Państwa firmie:

Stylistyka:

Przykładowe identyfikacja, którą się Państwu podoba (link):

Dodatkowe informacje:

Oczekiwany termin realizacji:

Faktura VAT:

Polityka prywatności