Valuation of visual identification

Every self-respecting company should take care of its image, which will help to remember the company's brand. We invite you to complete the brief for identifying a visual company or socilamedia

  • Przedstaw informacje o firmie

Identyfikacja wizualna

Adres e-mail:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Adres obecnej strony www:

Czy posiadają Państwo logo?

Branża:

Oferowane produkty/usługi:

Opis rynku i firm konkurencyjnych:

Pozycja firmy na rynku:

Mocne i słabe strony na tle konkurencji:

Zasięg działalności:

Hasło firmy, tag line, podpis pod logo:

Kolory przeważające w Państwa firmie:

Stylistyka:

Przykładowe identyfikacja, którą się Państwu podoba (link):

Dodatkowe informacje:

Oczekiwany termin realizacji:

Faktura VAT:

Polityka prywatności